4-2-2022 - Als tegenwoordig een trein ontspoort wordt dat beschouwd als een fors incident dat leidt tot allerlei onderzoek. Vroeger was dat heel anders; Iedere stoomlocomotief was voorzien van een 2-tal vijzels waarmee de Machinist en de Leerling samen het ontspoorde voertuig gewoon weer in de rails konden zetten. Klaar is Kees! Dergelijke vijzels werden veelal opgehangen onder de tender. In het Zweedse tekeningenarchief dat de basis vormt voor de bouw van de NS 4012, is ook een tekening gevonden van de destijds geplaatste vijzels. Daardoor was het mogelijk om de beide vijzels na te bouwen. Niet alleen zijn alle uiterlijke vormen correct nagemaakt, de vijzels zijn ook functioneel gemaakt. Overigens is het niet de bedoeling om ze daadwerkelijk te gaan gebruiken indien de loc mocht ontsporen, maar het zou in theorie wel kunnen. Lees vooral de update die Ronald geschreven heeft over de bouw van de 4012, en deze hersporingsvijzels!

Schroefkoppeling aan de voorkant van de 3744Schroefkoppeling aan de voorkant van de 374427-12-2021 - Vandaag zijn er voor het eerst foto's van de bouw van de SS793 en de NS3744 op de website geplaatst. Hieraan is goed zichtbaar dat de mannen van de firma Balson ag een knap staaltje werk afleveren! Zo beginnen ook de vele vele uren van voorbereidingen en nauwgezet tekenwerk die Ronald in dit project gestoken heeft te renderen. Op een speciale projectpagina zullen we de komende tijd de vordering van het werk aan de beide loc's nauwgezet volgen!

 

Draaistel van de tender van Loc 1622Draaistel van de tender van Loc 16225-12-2021 - In 2017 heeft Nienoord Spoorwegen loc 1622 verworven. Dit model van de door werkspoor gebouwde Mallet-locomotief is geschonken door de bouwer, de heer Alan Beard uit Engeland. Na een uitgebreide inventarisatie van de toestand van de locomotief is een revisieplan gemaakt. Behalve een revisie zijn er ook diverse constructiewijzigingen voorzien om de loc voor te bereiden op het zware werk op Nienoord. Als eerste is de tender aan de beurt. Deze is deels gedemonteerd en er is begonnen met de revisie van de draaistellen. Deze moesten op sommige punten wat versterkt worden. Kort na aanvang van het revisie project bleek Nienoord Spoorwegen echter ook te kunnen starten met de grote spoorweg uitbreidingsprojecten. Vanwege het enorme beslag op de capaciteit van onze vrijwilligersorganisatie is besloten om de revisie van de 1622 tijdelijk op een laag pitje te zetten. Toch wordt er langzaam aan het project doorgewerkt. Dat heeft erin geresulteerd dat afgelopen week het eerste draaistel van de tender gereed is gekomen. Dit dankzij de inzet van Alex, die naast zijn inbreng in de andere projecten en de bouw van zijn eigen locomotief toch nog tijd heeft gevonden om dit deelproject tot een goed einde te brengen. En het 2e draaistel is ook al deels gereed! Goed werk Alex!

Locomotieflantaarns van de NS en de StaatsspoorwegenLocomotieflantaarns van de NS en de Staatsspoorwegen05-12-2021 - Nienoord Spoorwegen heeft opdracht gegeven voor de bouw van replica’s van de SS 793 en de NS 3744. Beide locomotieven worden op kleinere schaal, maar zo exact mogelijk naar hun origineel nagebouwd. Daarbij horen dus ook de locomotieflantaarns waarmee deze locs indertijd uitgevoerd waren. Omdat onze SS 793 gebouwd wordt in de uitvoering waarin zij in 1920 aan de staatspoorwegen werd geleverd, ligt het voor de hand om hierop een model te plaatsen van de staatspoorlamp zoals die op dat moment nog volop in gebruik was. De NS 3744 komt in een uitvoering op de baan zoals deze in 1932 bij de NS in gebruik was. In die tijd waren de meeste locomotieven inmiddels voorzien van de nieuwere NS locomotieflantaarn.
Voor beide locs worden replica's naar de originele lampen gebouwd. De verschillende lantaarns worden in een separaat artikel uitgebreid toegelicht. Ook de noodzakelijke aanpassingen om ze praktisch bruikbaar en op schaal te kunnen uitvoeren komen daarbij aan bod.

Naar boven