Draaistel van de tender van Loc 1622Draaistel van de tender van Loc 16225-12-2021 - In 2017 heeft Nienoord Spoorwegen loc 1622 verworven. Dit model van de door werkspoor gebouwde Mallet-locomotief is geschonken door de bouwer, de heer Alan Beard uit Engeland. Na een uitgebreide inventarisatie van de toestand van de locomotief is een revisieplan gemaakt. Behalve een revisie zijn er ook diverse constructiewijzigingen voorzien om de loc voor te bereiden op het zware werk op Nienoord. Als eerste is de tender aan de beurt. Deze is deels gedemonteerd en er is begonnen met de revisie van de draaistellen. Deze moesten op sommige punten wat versterkt worden. Kort na aanvang van het revisie project bleek Nienoord Spoorwegen echter ook te kunnen starten met de grote spoorweg uitbreidingsprojecten. Vanwege het enorme beslag op de capaciteit van onze vrijwilligersorganisatie is besloten om de revisie van de 1622 tijdelijk op een laag pitje te zetten. Toch wordt er langzaam aan het project doorgewerkt. Dat heeft erin geresulteerd dat afgelopen week het eerste draaistel van de tender gereed is gekomen. Dit dankzij de inzet van Alex, die naast zijn inbreng in de andere projecten en de bouw van zijn eigen locomotief toch nog tijd heeft gevonden om dit deelproject tot een goed einde te brengen. En het 2e draaistel is ook al deels gereed! Goed werk Alex!

Locomotieflantaarns van de NS en de StaatsspoorwegenLocomotieflantaarns van de NS en de Staatsspoorwegen05-12-2021 - Nienoord Spoorwegen heeft opdracht gegeven voor de bouw van replica’s van de SS 793 en de NS 3744. Beide locomotieven worden op kleinere schaal, maar zo exact mogelijk naar hun origineel nagebouwd. Daarbij horen dus ook de locomotieflantaarns waarmee deze locs indertijd uitgevoerd waren. Omdat onze SS 793 gebouwd wordt in de uitvoering waarin zij in 1920 aan de staatspoorwegen werd geleverd, ligt het voor de hand om hierop een model te plaatsen van de staatspoorlamp zoals die op dat moment nog volop in gebruik was. De NS 3744 komt in een uitvoering op de baan zoals deze in 1932 bij de NS in gebruik was. In die tijd waren de meeste locomotieven inmiddels voorzien van de nieuwere NS locomotieflantaarn.
Voor beide locs worden replica's naar de originele lampen gebouwd. De verschillende lantaarns worden in een separaat artikel uitgebreid toegelicht. Ook de noodzakelijke aanpassingen om ze praktisch bruikbaar en op schaal te kunnen uitvoeren komen daarbij aan bod.

21-11-2021 - Hoera! De Rabobank Clubsupport Actie heeft € 295,73 opgebracht! Stichting Nienoord Spoorwegen Materieel kreeeg 24 stemmen van de leden van de Rabobank. Iedereen die op SNSM gestemd heeft - hartelijk bedankt! Met deze mooie bijdrage zijn we weer een stukje dichter bij de rolbrug voor de heftafel!

Nauwgezet onderzoek van de NS 3737Nauwgezet onderzoek van de NS 373721-11-2021 - Nienoord Spoorwegen heeft opdracht gegeven voor de bouw van replica’s van de SS793 en de NS 3744. Beide locomotieven worden op kleinere schaal, maar zo exact mogelijk naar hun origineel nagebouwd, op basis van originele tekeningen en uitgebreid historisch onderzoek. De gemaakte keuzen met betrekking tot de beide locomotieven worden in een separaat artikel toegelicht. Daarbij worden waar zinvol ook de afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke locomotieven toegelicht.

Naar boven