Infrastructuur

Behalve over rollend materieel, beschikt Nienoord Spoorwegen ook over de nodige Infrastructuur, gebouwen en kunstwerken. Denk bijvoorbeeld aan stations, bruggen, werkplaats en stallingsgebouwen voor de treinen. Als onderdeel van de lopende uitbreiding van de sporen, de realisatie van de zogenaamde parkroute, wordt ook hier het een en ander bijgebouwd of aangepast. Hieronder volgt een opsomming van de meest in het oog springende objecten waarvan sommige al oud zijn maar enkele ook nog gebouwd/ gerealiseerd moeten worden de komende jaren. 

Stations  Bruggen  Rijtuigstalling Gebouwen
Station Nienoord Eerste brug Remisegebouw Seinhuis
Station Nienoord Zuid Tweede brug Wagenloods Noord  
Station Meulenhorn Parkbrug    

 

Naar boven