In het dienstrooster kan je zien welke dienst je op een bepaalde dag moet doen.
Dienst 1, dienst 2, dienst 3....... enzovoort. Iedere dienst is uitgewerkt in een dienstkaartje:

DK-001 Hoofd Stoommachinist (HS)

DK-002 Stoommachinist (S1)

DK-003 Stoommachinist (S2)

DK-004 Leerling Stoommachinist (LLS1)

DK-005 Leerling Stoommachinist (LLS2)

DK-006 Motormachinist (M)

DK-007 Hoofd Conducteur (HC)

DK-008 Leerling Motormachinist (LLM1)

DK-009 Leerling Motormachinist (LLM2)

DK-010 Conducteur (C1)

DK-011 Conducteur (C2)

Zo doe je bijvoorbeeld de ene keer de dienst van Leerling Motormachinist 1, en de andere keer die van Leerling Motormachinist 2.

Dagrooster

Alle diensten staan samen in het dagrooster. Daar kan je zien hoe de verschillende diensten met elkaar samenhangen:

Voorbeeld van het DagroosterVoorbeeld van het Dagrooster