31-10-2022 - Seizoen 2022 zit er weer op. Zondag 30 oktober hebben we het rijseizoen afgesloten met de laatste stoomdienst van het jaar. Het was prachtig nazomerweer en op het perron was het gezellig druk. Vanaf 14:30 was er zoveel belangstelling voor de trein naar station zuid dat we op die route een 2e trein hebben ingezet. Zodoende kon er een kwartiers-dienst gereden worden tussen station Nienoord Centraal en Nienoord Zuid. De normale dienstregeling werd als altijd gereden met loc 99 211 en de 6 blauwe rijtuigen. De andere trein bestond uit Loc 1 en Loc 2 in voorspan met daarachter eveneens 6 rijtuigen die ondanks een grote capaciteit van 34 zitplaatsen ook de hele middag vol bezet was.

We kijken terug op een mooi seizoen. De week voor hemelvaart hebben we de Parkroute-Zuid officieel in gebruik kunnen nemen, en zijn we daar met de reguliere treindienst begonnen. Gaandeweg het seizoen kwam bij iedereen de routine er goed in te zitten, en de dienstuitvoering verliep vrijwel vlekkeloos. Ook werd er op sommige dagen al wat proefgereden op het eerste deel van de noordtak, over de nieuwe spoorbrug die we vorig najaar hebben gerealiseerd. Dit vooralsnog zonder passagiers. Uiteraard bleef het spoorbedrijf op het oude rondje onveranderd populair bij de bezoekers en werd ook daar weer heel wat gereden.

Van de zomer werden we verrast met het winnen van de leefbaarheidsprijs van de gemeente Westerkwartier, een mooie blijk van waardering voor al 55 jaar onafgebroken inzet van de vele vrijwilligers die het hart zijn van Nienoord Spoorwegen. Ook mochten we weer de nodige subsidies en donaties ontvangen die ons helpen om onze bouwprojecten voort te zetten.

Nu voor ons het winterseizoen weer begonnen is gaan we naar harte lust aan de slag met het onderhoud van spoorbaan en materieel. Ondertussen wordt er hard doorgebouwd aan zowel de spoorbaan als aan het nieuwe materieel dat in de toekomst op de parkroute zal gaan rijden.

Wij bedanken alle reizigers van het afgelopen jaar voor hun bezoek, en verheugen ons erop ze volgend jaar weer te mogen verwelkomen bij een nog mooier Nienoord Spoorwegen.

Iedereen die ons een beetje kent weet dat je bij Nienoord Spoorwegen niet alleen mensen vind met een passie voor spoorwegen en (stoom)techniek, maar ook mensen die het gewoon leuk vinden om met elkaar zorg te dragen voor het beheer en behoud van een uniek fenomeen in noord Nederland.

De kern van wat we doen is en blijft het zo natuurgetrouw mogelijk nabootsen en aan het publiek tonen van een werkend Nederlands spoorbedrijf in al haar facetten, met als belangrijkste onderdeel het betrouwbaar en veilig vervoeren van personen. We willen de bezoekers daarbij een samenhangende en historisch kloppende indruk te geven van het (Nederlandse) hoofd- en lokaalspoorbedrijf tussen 1900 en 2000. We willen ons daarbij ontwikkelen tot een museumspoorweg in het klein en meer vertellen van het achterliggende verhaal. Om dit te kunnen doen zoeken we vrijwilligers met kennis en expertise op allerlei gebieden.

We zoeken mensen die kunnen helpen met praktische zaken zoals: timmeren/houtbewerking, metselen, elektrotechniek of groenonderhoud. Verder zoeken we mensen die affiniteit hebben met marketing, productontwikkeling, educatie en communicatie. Verder zoeken we gastheren/dames en rondleiders om onze bezoekers welkom te heten en uitleg te geven over het vroegere Nederlandse spoorwegbedrijf aan de hand van wat er (straks) allemaal te zien is op Nienoord. We zijn hier voor met name op zoek naar volwassenen om onze organisatie uit te breiden. Daarnaast hebben we zoals elk jaar weer nieuwe aanwas nodig van trein- en machinepersoneel zoals machinisten, conducteurs en rangeerders.

Lijkt het jou leuk om vrijwilliger te worden bij Nienoord Spoorwegen? We bieden een leuke hobby in een organisatie waarin je er niet alleen voor staat. Werk waarbij samen aanpakken maar ook gezelligheid belangrijk zijn. We bieden daarbij ruimte voor inzet op verschillende terreinen, niet per sé beperkt tot één specifiek onderwerp, taak of functie.

Wil je meer weten? Komende zaterdagmiddag 1 oktober van 13:00 tot 16:00 uur is er een vrijwilligersmarkt in het Rijtuigmuseum op Nienoord. Nienoord Spoorwegen is daar aanwezig met een stand om meer informatie te geven.

Bijgaand een leaflet waarin meer staat over wie we zijn en wat voor vrijwilligers we zoeken.

Van 6 tot en met 27 september kan je op ons stemmen tijdens de Rabobank Clubsupport actie!

De afgelopen jaren is er  door de vrijwilligers van Nienoord Spoorwegen gewerkt aan een spoorbaan naar de parkeerplaats van landgoed Nienoord. Op het eindpunt is een station met draaischijf gebouwd. Op het station ontbreken nog de armseinen. Deze seinen zijn onderdeel van het beveiligingssysteem. We willen ze graag op schaal nabouwen van de originele tekeningen van de NS. Daarmee kunnen we kinderen en hun ouders laten zien hoe deze seinen in de vorige eeuw werkten. De tekeningen zijn inmiddels in ons bezit. We zoeken nu nog de financiële middelen om de seinen te bouwen.

Leden van Rabobank Noordenveld West Groningen kunnen ons hiermee helpen door op ons te stemmen tijdens de Rabobank Clubsupport Actie. Hoe meer stemmen we krijgen, hoe groter de financiële bijdrage. Je kan je stem uitbrengen door in te loggen bij de Rabobank, er komt dan vanzelf een bericht naar voren over de Clubsupport actie. Wij staan vermeld als Stichting Nienoord Spoorwegen Materieel.

Alvast hartelijk dank voor je steun! 

Donateurschap

Het zou helemaal fantastisch zijn als je donateur van onze stichting zou willen worden. Met het geld van onze donateurs bekostigen we de revisie van de HGB en onderhouden we andere objecten van de stichting zoals de stoomlocs Nienoord 1 en 2, de draaischijf, een aantal motor locomotieven, rijtuigen en goederenwagens. Wil je vaste donateur worden of een éénmalige bijdrage doen? Je kan een bedrag overmaken naar rekening NL66RABO0302509372 t.n.v. St. Nienoord Spoorwegen Materieel.

27-06-2022 - We geven graag weer een update van de bouw en wat toelichting over de werking van stoommachine van de SS793 en NS3744. In onderstaande filmpje van het binnenliggende drijfwerk van de serie 700/3700 zie je links de drijfas. Je kan goed zien dat deze uitgevoerd is als krukas. Dit is nodig omdat de locomotieven door 4 cilinders worden aangedreven. De twee binnenliggende cilinders bevinden zich rechts, onder de stoomschuiven. Zij drijven via de drijfstangen de krukas aan. Tussen de beide krukken, die onder een hoek van 90 ten opzichte van elkaar staan, draaien twee excentrieken hun rondjes. Via de excentriekstangen bewegen deze de scharen die in het midden te zien zijn heen en weer. De scharen zitten vast aan de dikke as die bovenin te zien is; de zogenaamde omstel-as. Door deze te verzetten kan de machinist de rijrichting van de locomotief kiezen. Ook kan hij hiermee de zogenaamde vullingsgraad van de cilinders regelen. De beweging van de scharen wordt door de verlengde schuifstangen en de schuifstangen doorgeleid naar de stoomschuiven van de cilinders aan de rechterkant. De beweging van de schuiven van de binnenliggende machines wordt vervolgens via omkeerhefbomen doorgegeven naar de stoomschuiven van de buitenliggende cilinders. Daarover later meer...

Naar boven