Nienoord Spoorwegen streeft ernaar haar bezoekers een representatief beeld te laten zien van het (Nederlandse) hoofdspoorwegbedrijf uit de vorige eeuw. Een van de meest beeldbepalende locomotiefseries die Nederland gekend heeft is de serie NS 3700. Deze locomotieven, waarvan de eerste in 1910 door de staatsspoorwegen (voorloper van de NS) in dienst werd gesteld en de laatste pas 48 jaar later uit dienst ging passen bij uitstek in het toekomstbeeld van Nienoord Spoorwegen.

Er is daarom opdracht gegeven aan de Zwitserse firma Balson AG om 2 replica's van het locomotieftype uit de serie NS3700 te bouwen in de schaal 1:5,5. De SS 793 zal uitgevoerd worden in de appelgroene uitvoering zoals het origineel in 1920 bij de staatspoorwegen in dienst is gekomen. De andere machine komt in een (Standgroene) 1932 uitvoering op de baan als NS 3744. Uitgangspunt is dat het goed gelijkende en gedetailleerde schaalmodellen moeten worden. Tegelijkertijd worden ze zeer robuust en toekomst vast gebouwd. Zo krijgen alle lagers vetsmering. Met een lengte over de buffers van 3360mm en een massa van ruim 700Kg worden het forse locomotieven op 10¼- Inch spoorbreedte. 

Loc 793 is nog in aanbouw. Klik hier voor meer informatie over dit project.

Nummer/Naam Loc 793
Type stoomlocomotief
Aandrijving stoom, kolen gestookt
Spoorbreedte 10¼ Inch
Schaal 1:5,5
Lengte over de buffers 3360 mm
Breedte 500 mm
Hoogte 822 mm
Massa loc + tender 600 + 200 =  800Kg
Aantal assen 5
Asindeling 2C
Machine 4 cilinders
Stoomverdeling:  Walschaerts binnenliggend
Voedingstoestellen: 2 injecteurs
Bouwjaar 2022-2023
In dienst gepland 2023
Fabrikant/Bouwer Balson AG
Eigendom  
Remsystemen  pneumatisch loc en tender
   parkeerrem tender mechanisch

Geschiedenis van de 793 

De originele SS 793 werd in 1920 in opdracht van de Staatsspoorwegen gebouwd door Henschel & Sohn in Kassel. In 1921 is de loc omgenummerd. Ze ging vanaf dat moment als NS 3799 door het leven. Nadat ze per 29 april 1954 officieel terzijde werd gesteld, is ze op 18 juni 1954 verkocht aan sloperij Visch te Harderwijk...

Historische verantwoording

Met de bouw van de replica’s van de SS793 en de NS 3744 in de schaal 1:5,5 beoogt Nienoord Spoorwegen een (cultuur historisch gezien) relevante aanvulling te realiseren op de nationale collectie historische railvoertuigen. De beide locomotieven worden zo exact mogelijk nagebouwd, op basis van originele tekeningen en uitgebreid historisch onderzoek. De gemaakte keuzen met betrekking tot de beide locomotieven worden in een separaat artikel toegelicht. Daarbij worden waar zinvol ook de afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke locomotieven toegelicht.

Locomotieflantaarns

Omdat de 793 gebouwd wordt in de uitvoering waarin zij in 1920 aan de staatspoorwegen werd geleverd, ligt het voor de hand om hierop een model te plaatsen van de staatspoorlamp zoals die op dat moment nog volop in gebruik was. Net als voor de NS 3744 worden replica's naar de originele lampen gebouwd. De verschillende lantaarns worden in een separaat artikel uitgebreid toegelicht. Ook de noodzakelijke aanpassingen om ze praktisch bruikbaar en op schaal te kunnen uitvoeren komen daarbij aan bod.