Tot 2016 bestond de stallingsloods van Nienoord Spoorwegen uit een houten gebouw dat deels voor de treinen en deels door de vaargroep wordt gebruikt. Dit gebouw was te klein en verkeerde in slechte staat. Het had niet de uitstraling van een spoorweggebouw, zoals dat vroeger in Nederland te vinden was. Er werd besloten om het gebouw deels te vernieuwen en uit te breiden. Het ontwerp is gemaakt op basis van 2 bestaande spoorweggebouwen in Roosendaal en Goes, maar dan schaal 1:4. Het Familiepark stelde een klein budget beschikbaar, maar met veel uren van vrijwilligers en vindingrijkheid kwam er een mooi gebouw tot stand.

Ontwerp voorgevelOntwerp voorgevel   Ontwerp zijgevelOntwerp zijgevel

Op 20 november 2015 wordt begonnen met het graafwerk voor de uitbreiding van het gebouw.Op 20 november 2015 wordt begonnen met het graafwerk voor de uitbreiding van het gebouw. 

Op 20 november 2015 wordt begonnen met het graafwerk.Op 20 november 2015 wordt begonnen met het graafwerk.   12 december 2015: de bekisting voor het beton wordt gemaakt.12 december 2015: de bekisting voor het beton wordt gemaakt.

  9 januari 2016: Met veel mankracht wordt het beton voor de vloer gestort. Hierop worden de rails gemonteerd.9 januari 2016: Met veel mankracht wordt het beton voor de vloer gestort. Hierop worden de rails gemonteerd.

  16 oktober 2016: de voorgevel van het bestaande gebouw wordt weggebroken. Er komt een gemetselde gevel voor terug.16 oktober 2016: de voorgevel van het bestaande gebouw wordt weggebroken. Er komt een gemetselde gevel voor terug.

 

30 oktober 2016: in de voorgevel komen 6 deuren,  er gaan 5 sporen naar binnen.30 oktober 2016: in de voorgevel komen 6 deuren, er gaan 5 sporen naar binnen.

 25 november 2016: Er is begonnen aan het dak.25 november 2016: Er is begonnen aan het dak.

 15 maart 2017: het metselwerk en het dak zijn klaar. Aan de deuren en ramen wordt gewerkt. Het voegen van de muren bleek nog een hele klus zijn.15 maart 2017: het metselwerk en het dak zijn klaar. Aan de deuren en ramen wordt gewerkt. Het voegen van de muren bleek nog een hele klus zijn.

 6 september 2017: de ramen zijn klaar, 120 stuks zitten er in de zijgevel. Mensen die in de trein langsrijden kunnen naar binnen kijken en locomotieven en rijtuigen zien staan. Er wordt veel aandacht besteed aan de verlichting in de nieuwbouw. Dat zorgt voor sfeer als er in het donker gereden wordt.6 september 2017: de ramen zijn klaar, 120 stuks zitten er in de zijgevel. Mensen die in de trein langsrijden kunnen naar binnen kijken en locomotieven en rijtuigen zien staan. Er wordt veel aandacht besteed aan de verlichting in de nieuwbouw. Dat zorgt voor sfeer als er in het donker gereden wordt.

 Eind 2017 zijn ook de deurtjes gereed en er is in de zijgevel een steen met “Nienoord” gezet.Eind 2017 zijn ook de deurtjes gereed en er is in de zijgevel een steen met “Nienoord” gezet.

Donkere wolken

Op 10 februari 2020 tijdens een storm waait er helaas een boom op het remise gebouw. Er is een aanzienlijke schade. De voorgevel is ontzet.

 

 

Gelukkig valt de schade onder de verzekeringsdekking. Er wordt een aannemer ingeschakeld om de schade te herstellen. Dit wordt zo netjes gedaan dat je bijna niet kunt zien dat een deel van de voorgevel opnieuw gemetseld is.