Er is de afgelopen winter weer een hoop gebeurd bij het spoor. De spoorbaan en het materieel hebben hebben net als ieder jaar de nodige aandacht gekregen zodat alles weer klaar staat voor het komende rijseizoen.

Loc 99 211, de vaste locomotief voor de parkroute, heeft een revisie gehad en heeft onder andere nieuwe wielen, assen en lagers gekregen. Ook zijn de voedingspompen gereviseerd en heeft de stuurwagen een loopwerkrevisie ondergaan. Loc 2 heeft een nieuwe bogie gekregen en op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het vervangen van de rookkast.

Daarnaast is er weer flink gebouwd aan het spoor. Zo is het grondwerk gedaan voor de spooraansluiting tussen de toekomstige Ringloods en de hoofdbaan. Daarbij is ook een emplacement voorbereid waar in de toekomst een schaalmodel van een kolenpark moet komen te staan. Verder is de fundering voor de ringloods gestort waar we in een later stadium op verder kunnen bouwen. Ook is er een fundatie gemaakt voor een nieuwe asput.
Op station Nienoord Zuid is de heftafel voor de nieuwe laad- en losvoorziening is geplaatst en is het toeleidende spoor op hoogte gebracht.  Verder zijn de stootblokken bij de draaischijf gemaakt en geplaatst. Dit zijn schaalmodellen van de stootblokken zoals die tot ca. 1930 door de NS (en daarvoor door de Staatsspoorwegen, een voorloper van de NS) werden gebruikt.
Bij station Meulenhorn is het omliggende terrein op de schop gegaan en is de omgeving getransformeerd tot een fraai aangelegd gebied. Ook is er een wandelpad gerealiseerd om vanaf het station naar het toekomstige Natuur Educatiecentrum te kunnen lopen.

Er zijn weer heel veel spoorsecties en wissels gelast ten behoeve van het noordelijke deel van de Parkroute en het emplacement voor Wagenloods Noord. Daarnaast is er gewerkt aan het beveiligingssysteem van het seinwezen en loopt er een project om elke loc een digitale snelheidsmeter en km-teller te kunnen geven. Voorlopig is dit vooral bedoeld voor het 10¼" materieel.

Ondertussen is het werk aan de nieuwe 3700-en gestaag doorgegaan en zijn er 22 fraaie draaistellen gebouwd voor de toekomstige 10¼" rijtuigen. Dit betreffen gedetailleerde schaalmodellen van de Pruissische draaistellen de de Staatsspoorwegen voeger standaard gebruikten

Naast al dit werk is er heel veel groenonderhoud, schilder- en opruimwerk gedaan. Onderstaande greep uit de verzameling foto's doet al dit werk geen recht, maar het laat toch een beetje van de diversiteit aan werkzaamheden zien die we met veel inzet en saamhorigheid voor elkaar gekregen hebben!