21-11-2021 - Hoera! De Rabobank Clubsupport Actie heeft € 295,73 opgebracht! Stichting Nienoord Spoorwegen Materieel kreeeg 24 stemmen van de leden van de Rabobank. Iedereen die op SNSM gestemd heeft - hartelijk bedankt! Met deze mooie bijdrage zijn we weer een stukje dichter bij de rolbrug voor de heftafel!